ANNONSERA I NORGE

Norge är det land i världen där man läser mest dagstidningar efter Sverige. Den största anledningen till de så extremt höga läsartalen är kombinationen av en prenumererad morgontidning och den populära kvällstidningen Verdens Gang (VG).

Till skillnad från Sverige och övriga Norden är lördagen den dagen då man har störst upplaga och läsare. Request representerar Verdens Gang i alla dess former (pappersupplagan, online, mobil och tablet). VG erbjuder även distribution av bilagor, digitalt och print samt en egen TV-sajt. Varje dag når VG ut till över 50 % (!) av Norges befolkning.

Verdens Gang

VG är det givna alternativet om man vill nå ut i hela Norge kostnadseffektivt.
VG är en tillförlitlig tidning med en seriös journalistisk profil. En vanlig uppfattning är att en kvällstidning läses av yngre personer med lägre utbildning än de traditionella morgontidningarna. Det stämmer inte i Norge, den största delen av VG:s läsare är höginkomsttagare och läses av alla åldrar. VG är den tidning som du når företagsledare, mellanchefer och egna företagare absolut bäst med. Läsandet är jämt fördelat mellan könen.

Läsare:
VG (Alla utg.): 734 000
VG Man-Fre: 748 000
VG Lørdag: 883 000
VG Søndag: 510 000
VG Helg: 754 000
VG Fredag: 504 000
VG Sport: 462 000
VG Oslo: 172 000

VG.no

VG-onlineVG.no är Norges största sajt med 1 794 000 läsare varje dag. Vg.no erbjuder fasta placeringar, ROS och även prestationsbaserade lösningar som CPC och CPO.

VG TV

VG TV – VG är ledande även här med 1,2 miljoner unika besökare/vecka

Finn.no

Finn.no är Norges största marknadsplats.

VG mobil

vg-ipadVG mobil är Norges i särklass snabbast växande media med 1,9 miljoner användare varje vecka. Användarna besöker mobilsajten främst på morgonen, på väg hem från jobbet och på kvällen. 51 % av användarna bor i Oslo-regionen och de flesta återfinns i åldrarna 20-39 år, är högutbildade/höginkomsttagare och har barn i hushållet. VG Mobil har något fler manliga besökare (60 %) än kvinnliga.

VG:s läsplattas (Ipads mfl) version läses av 180 000 användare varje vecka och har därmed flest användare i Norge. Användarna är utspridda över hela Norge och de flesta återfinns i åldersgruppen 30-49 år. 45 % har en årsinkomst över NKr 450 000. Användarmönstret på tablets skiljer sig från andra medier på så sätt att användarna främst besöker sajten på kvällen efter 21.

Antal unika användare på mobilsajter, veckovis:

Antal unika användare på mobilsajter, veckovis

Finn.no

request-norska-utbud-finn-tabletFinn.no är Norges största marknadsplats, har också en app för smart phones och tablets.